۱۳۹۰ آذر ۱۶, چهارشنبه

زمستان را با من بمان!


اول زمستان است. گرمای دل اگر ندارم، پالتو پوست خوبی هستم.

قرار بود یک پست طولانی باشد. اما باز هم مثل همیشه از سر و تهش زده شد و یک خط بیشتر نماند.